Tryka.pl

Wymagania Architektura Oprogramowanie


Co zyskam dzięki dobrej architekturze?

 

Zmniejszenie ryzyka niepowodzenia projektu

Ponad 50% wdrożeń systemów CRM i ERP nie kończy się się sukcesem. Połowa z nich zakończona jest całkowitą porażką. Przyczyną w większości przypadków jest niedostosowanie systemu do organizacji. System zbyt mały, zbyt duży, niefunkcjonalny lub uniemożliwiający pracę przez błędne działanie to ogromny koszt dla firmy. Nie pozwól aby niedostosowane oprogramowanie zniweczyło poświęcony czas i środki.

 

Krótszy czas wdrożenia projektu

Faza programowania aplikacji zajmuje niewielką część czasu procesu przygotowywania oprogramowania i jest stosunkowo tania. Największy koszt to wielokrotnie wprowadzane poprawki i zmiany funkcjonalności. Dostosowywanie błędnie zaprojektowanego systemu do faktycznych wymagań to niepotrzebne powielanie pracy. Często drobne zmiany ingerują mocno w różne części i funkcjonalności systemu. To trudne do oszacowania koszty i przesunięcia terminów. Czy stać Cię aby użyteczność oprogramowania oceniać dopiero po wdrożeniu?

 

Mniejsze zaangażowanie pracowników organizacji

Biznes i IT mówią różnymi językami. Jeżeli Twój zespół to profesjonaliści to nie pozwól aby poświęcali swój czas na coś w czym profesjonalistami nie są. Przekaż wiedzę biznesową komuś kto doskonale rozumie algorytmiczny, zero-jedynkowy sposób tworzenia oprogramowania i dzięki doświadczeniu wie gdzie spodziewać się problemów. Architektowi który wie o co Cię pytać aby stworzyć oprogramowanie dostosowane do Twoich potrzeb.

 

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie to wielokrotne pokonywanie problemów. Wiedza zdobyta podczas wielu wdrożeń pozwoli na uniknięcie wielu zagrożeń. Nie zdobywaj doświadczenia na tworzeniu oprogramowania dla Twojej organizacji. Z błędami które popełnisz doświadczony architekt spotykał się już wielokrotnie. Angażuj swój potencjał w to w czym Ty jesteś profesjonalistą.

 

Oprogramowanie dostosowane do potrzeb

Wbrew opinii panującej u twórców oprogramowania przedsiębiorca doskonale wie czego chce. Rzadko kiedy jednak potrafi przekazać w sposób jasny dla oderwanych od jego biznesu programistów swoje potrzeby. Architekt oprogramowania potrafi przełożyć wymagania biznesu na język jednoznacznie zrozumiały dla wykonawców oprogramowania. Dzięki temu oprogramowanie spełnia cele biznesowe i ma optymalną skalę.

 

Łatwiejsza i tańsza rozbudowa oprogramowania

Oprogramowanie budowane przez wykonawce w celu jak najtańszego spełnienia wymagań jest często trudne w rozbudowie i nieskalowalne. Dzięki dobrze zaprojektowanej architekturze oprogramowanie będzie płynnie rosło wraz ze wzrostem organizacji zarówno pod względem wydajności jak i funkcjonalności


Wymagania

Określenie wymagań to pierwsza i kluczowa faza przygotowywania oprogramowania. Błędy na tym etapie sprawiają, że każdy kolejny etap prowadzony nawet wzorowo doprowadzi do dostarczenia oprogramowania nie dostosowanego do potrzeb organizacji. Przy prawidłowo określonych wymaganiach błędy architektury i programowania zostaną wychwycone na etapie testowania funkcjonalności. Błędnie opisane wymagania sprawią, że oprogramowanie wymagające poprawki przejdzie pozytywnie testy zgodności. Dokładne i jednoznaczne przekładanie wymagań biznesowych na funkcjonalności oprogramowania jest zadaniem wymagającym więcej niż wiedzy z dziedziny w której oprogramowanie ma działać. Wymaga wiedzy i doświadczenia w przekazywaniu wiedzy biznesowej na informatyczną. Zdecydowanie najczęstszą przyczyną niepowodzeń jest presja na pominięcie lub skrócenie tego etapu. Jeżeli wychwycenie i naprawnienie błędu na tym etapie kosztuje jednostkę czasu, to przyjmuje się, że naprawienie tego błędu po wdrożeniu systemu zajmuje ponad tysiąc razy dłużej. Jakość specyfikacji wymagań przesądza o powodzeniu projektu i sensie wykonywania kolejnych kroków.

Architektura

Otoczenie biznesu i rynek zmieniają się nieustannie. Szybkość z jaką organizacja dostosowuje się do zmieniającej się rzeczywistości determinuje skalę jej sukcesu. Za zmianami w organizacji nadążać musi rozwój istniejącego oprogramowania. Tu decydującą rolę odgrywa jego architektura.

Odpowiedź na te pytania może być zupełnie różna w dwóch identycznych z zewnątrz systemach. To architektura determinuje czy oprogramowanie pozwoli na szybkie zmiany i uzyskanie przewagi nad konkurencją, czy stanie się kulą u nogi hamującą rozwój organizacji. Decyzja o oddaniu całej odpowiedzialności za architekturę wykonawcy oprogramowania sprawi, że dostawca wybierze opcję najbardziej korzystną dla siebie.

Oprogramowanie

Dobrze zaprojektowane oprogramowanie charakteryzuje się niezawodnością, skalowalnością i łatwością rozbudowy. Na projekt dla programistów składa się:

Odpowiedni nadzór pozwoli na szybkie wychwycenie problemów mogących spowodować opóźnienia. Określenie etapów prac i kamieni milowych oraz kontrola wykonania i nadzorowanie testów umożliwią utrzymanie terminu oddania całości.

Ostatni etap to migracja danych ze starych systemów i nadzorowanie wykorzystania oprogramowania (wychwycenie niedogodności i zarządzanie zmianą).

Kontakt

Marcin Tryka
m: marcin@tryka.pl
t: 503 77 99 93
Icon made by Freepik from www.flaticon.com